Ponad 60 % Polaków ubezpiecza swoje mieszkanie lub dom. A Ty?

Przybliżamy dzisiaj temat z zakresu ubezpieczeń majątkowych, mianowicie ubezpieczeń nieruchomości w Polsce.

Polisa chroniąca dom lub mieszkanie, gwarantuje odszkodowanie w razie zalania, kradzieży, czy zniszczeń spowodowanych napięciem elektrycznym. Decydując się na ubezpieczenie nieruchomości, wykupując polisę chronimy nie tylko mury, czy ściany budynku, ale także wyposażenie mieszkania. Oferty na rynku polis mieszkaniowych mają szerokie zakresy ochrony, bardzo często zawierają też usługi assistance jak np. interwencja specjalisty RTV/AGD w przypadku awarii, czy wizyta ślusarza. Jeśli mieszkamy na terenach zagrożonych żywiołami, warto zapoznać się z ofertami chroniącymi nas przed skutkami powodzi, silnych wiatrów, czy opadów.

Najczęściej okres umowy wynosi jeden rok. Składka może być zapłacona jednorazowo lub w ratach. Warto pamiętać jednak, że są przedmioty wyłączone z zakresu odpowiedzialności w umowach ubezpieczenia, jak np. karty kredytowe, gotówka pozostawiona w domu, czy czeki. Zakupiona polisa nie zwalnia nas z dbania o własne mieszkanie, czy odpowiednie zabezpieczenie cennych dla nas przedmiotów.
W przypadku, gdy do szkody dojdzie w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami umowy przed zawarciem polisy, aby uniknąć rozczarowań i nieporozumień. Osoby, które wykupują ubezpieczenie nieruchomości, są przezorne. Ponad 60% badanych (według raportu stworzonego na podstawie badań ARC Rynek i Opinii) uważa, że lepiej być ubezpieczonym i nie popadać w niepotrzebne koszty w razie wystąpienia szkody.  Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem mieszkania/domu zachęcamy do kontaktu.

Wypadek w szkole. Jakie ubezpieczenie wybrać dla dziecka?

Życie jest nieprzewidywalne. Dzieci ulegają wypadkom, które dzieją się wszędzie: w domu, w szkole, na boisku. Jak wynika z raportu UNICEF (www.dzieciwpolsce.pl), co trzecie dziecko w wieku 11-16 lat wymaga pomocy medycznej przynajmniej raz w roku oraz leczenia na oddziale szpitalnym.
Placówki edukacyjne to miejsca, w których bardzo często dochodzi do wypadków z udziałem dzieci.
I mimo, że nie są to wypadki śmiertelne czy ciężkie, to jednak mogą mieć one poważne konsekwencje zarówno w rozwoju fizycznym jak i psychicznym najmłodszych. W przedszkolach w 2014 roku odnotowano łącznie 2741 wypadków, z czego  było ciężkich, ale nie zakończyły się śmiercią dziecka.

W szkołach podstawowych i gimnazjach ogólna liczba wypadków dzieci jest znacząco wyższa niż w przedszkolach. W 2014 roku w szkołach podstawowych miało miejsce 31 426 wypadków, natomiast w gimnazjach – 25 503. W tym czasie miał miejsce jeden śmiertelny wypadek. Jednocześnie na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych doszło do 97 wypadków ciężkich.

Najliczniejszą kategorię wśród wypadków w omawianych placówkach edukacyjnych stanowiły wypadki mające miejsce podczas lekcji wychowania fizycznego (33 879) oraz w czasie przerw międzylekcyjnych (13 301).

Spośród najczęstszych przyczyn wypadków wyróżniamy:
– nieuwagę
– inne przyczyny
– nieumyślne uderzenia

Każdy rodzic, zdaje sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto zapewnić optymalną ochronę ubezpieczeniową swojemu dziecku. Szybki powrót do zdrowia to priorytet, dlatego warto zatroszczyć się o wsparcie finansowe na wypadek wydatków związanych z utratą zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Jakie ubezpieczenie wybrać dla dziecka?

Ubezpieczenie NNW edupolisa.pl obejmuje ochroną zdarzenia zaistniałe zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Ty decydujesz jaki zakres ochrony na wypadek zdarzeń losowych chcesz zapewnić swojemu dziecku. Wykupując dla swojego dziecka ubezpieczenie NNW w edupolisa.pl, poczujesz się pewnie i spokojnie.

Czy ubezpieczenie dzieci w szkole jest obowiązkowe?

 

Każdego roku, we wrześniu, tysiące rodziców dzieci zarówno w wieku szkolnym jak i przedszkolnym, słyszy od wychowawców placówek, że zapłacenie składki na ubezpieczenie NNW w szkole jest obligatoryjne. Czy to prawda?

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszu Emerytalnych ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów (studentów) – w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm) – nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego.

Instytucje publiczne zajmujące się kwestiami konsumenckimi każdego roku przypominają: ubezpieczenie NNW dla dziecka nie jest obowiązkowe w szkole. Za kwotę wydaną na ubezpieczenie w szkole można ubezpieczyć dziecko na własną rękę, bardziej świadomie dobierając zakres ochrony ubezpieczeniowej. Portal www.edupolisa.pl pozwala w łatwy, szybki i dostępny dla każdego rodzica sposób wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia nie tylko pod względem finansowym, ale także dopasowany do chociażby zainteresowań dziecka. Jak wiadomo – innej ochrony ubezpieczeniowej wymaga maluch trenujący np. piłkę nożną od tego, który spędza czas np. grając w szachy.

Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci, do przejęcia inicjatywy w samodzielnym podjęciu decyzji o ubezpieczeniu NNW. www.edupolisa.pl to narzędzie, które każdemu zaangażowanemu, świadomemu, mającemu wysokie wymagania wobec ubezpieczyciela rodzicowi pozwoli podjąć właściwą decyzję. Składka na ubezpieczenie to inwestycja, która w razie  następstwa nieszczęśliwego wypadku, nie pójdzie na marne.

edupolisa.pl – ruszyła!

Początek września to moment,w którym rodzice podejmują decyzję dotyczącą wyboru ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej. Na naszym blogu wspominaliśmy już o wydanym  w lipcu komunikacie KNF (LINK) dotyczącym wspomnianego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców stworzyliśmy narzędzie w postaci portalu www.edupolisa.pl , które daje możliwość zapoznania się z warunkami ubezpieczenia i jego zakresem przed dokonaniem zakupu polisy. Ubezpieczenie edupolisa.pl to program zapewniający dzieciom kompleksową ochronę w razie różnych sytuacji życiowych będących następstwem nieszczęśliwych wypadków.

Program ubezpieczeniowy www.edupolisa.pl dedykowany jest wszystkim dzieciom uczęszczającym do żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich. Prosta platforma zakupowa, która umożliwia wybranie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczonego dla dzieci i młodzieży.

Dlaczego warto skorzystać?

Narzędzie jakim jest www.edupolisa.pl jest prostym, szybkim, a zarazem intuicyjnym rozwiązaniem, które umożliwia zakup ubezpieczenia NNW. Możliwość wyboru optymalnego wariantu i zakresu ochrony dziecka to indywidualna decyzja rodzica. Rozwiązanie, które prezentujemy to oszczędność czasu i pieniędzy. Szeroki zakres ubezpieczenia i atrakcyjne składki to inwestycja, która zapewnia spokój każdemu, dla kogo ochrona ubezpieczeniowa dziecka nie jest obojętna.

Wejdź na www.edupolisa.pl  i przekonaj się jakie to proste.

NNW dzieci i młodzieży szkolnej

Połowa lipca to czas, w którym zarówno rodzice jak i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym, nie myślą o grupowych ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Wakacje w pełni, ale mimo to, warto zapoznać się z komunikatem KNF wydanym w sprawie NNW dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Komunikat kierowany jest zarówno do osób, które sprzedają NNW szkolne, ubezpieczycieli, jak i pośredników – agentów i brokerów.

13 lipca 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swoich stronach (link do komunikatu KNF) komunikat w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej.

Wydany przez KNF dokument zwraca uwagę  na wiele nieprawidłowości wynikających z zachowania rynku. Publikacja wskazuje, a zarazem ostrzega przed mającymi miejsce takimi sytuacjami jak np. niezapewnienie ubezpieczonym (a także ich przedstawicielom ustawowym) wiedzy dotyczącej warunków ubezpieczenia. Pośród nieprawidłowości wskazywane jest oferowanie szkołom lub ich przedstawicielom wynagrodzeń za wybór oferty ubezpieczeniowej, a także występujące praktyki związane z wypłacaniem „funduszu prewencyjnego” celem gratyfikacji za wybór oferty ubezpieczeniowej.

KNF w swoim komunikacie wskazuje także powszechne wśród klientów rozczarowanie, wynikające z wysokości wypłacanych świadczeń, co może świadczyć o niedopasowaniu oferty ubezpieczeniowej do potrzeb klientów.

W związku ze wskazanymi uchybieniami organ nadzoru oczekuje, by zakłady ubezpieczeń nie stosowały technik sprzedażowych prowadzących do powstania mylnego wyobrażenia ubezpieczających i ubezpieczonych, co do warunków, wobec jakich udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu NNW.

Apeluje także o rzetelność w przedstawianiu zakresu ochrony, jaką ma zostać objęty ubezpieczony.

W opublikowanym komunikacie KNF zwraca uwagę zarówno ubezpieczycielom, jak i pośrednikom o stosowaniu takich metod sprzedaży, by każdy ubezpieczony (jak i przedstawiciel ustawowy) miał możliwość zapoznania się z warunkami ubezpieczenia.

Dodatkowo KNF rekomenduje te metody sprzedaży, które prowadzą do świadomego podjęcia decyzji o ubezpieczeniu przez każdego ubezpieczonego (jak i przedstawiciela ustawowego) i świadomym jego zakupie. Za nielegalne uważane są praktyki, w których szkołom lub ich przedstawicielom oferowane są wynagrodzenia.

Nielegalne jest także wykorzystanie funduszu prewencyjnego w jakikolwiek inny sposób, niż w celu zapobiegania powstawaniu lub zmniejszaniu zagrożenia będącego przedmiotem ochrony.

Pomimo panującego wakacyjnego klimatu zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem. NNW szkolne to powinien być świadomy wybór każdego rodzica (lub opiekuna prawnego).


Dowiedz się więcej na: www.edupolisa.pl

Rowerzysto, jeździj odpowiedzialnie

Żegnamy się z zimą, a wiosenna pogoda zachęca do spacerów oraz rowerowych wycieczek. I choć większość Polaków na rowerze jeździ wyłącznie hobbystycznie, a nie wyczynowo,  warto zainteresować się ubezpieczeniem rowerzysty. Na czym ono polega? Jakie są jego korzyści? Dowiedz się więcej!

Czytaj dalej Rowerzysto, jeździj odpowiedzialnie

Nie kuś złodzieja w mediach społecznościowych

Popularność mediów społecznościowych – Facebooka, Twittera czy Instagrama – sprawia, że chętnie dzielimy się ze swoimi znajomymi i obserwującymi częścią naszego życia. Wiele mówi się o negatywnych skutkach takiego zjawiska, np. utracie prywatności, ale jest jeszcze jeden aspekt, a mianowicie bezpieczeństwo. Dowiedz się, jak przez aktywność w social media możesz wpaść w oko… Złodziejowi. 

Czytaj dalej Nie kuś złodzieja w mediach społecznościowych

Wyjeżdżasz? Ubezpiecz się!

Przygotowanie do wyjazdu rozpoczynamy już kilka tygodni wcześniej od sprawdzenia sprzętu narciarskiego czy snowboardowego oraz niezbędnej do uprawiania sportu odzieży. Następnie decydujemy się na szybki powrót do formy i wzmocnienie mięśni tak, by do minimum zmniejszyć prawdopodobieństwo urazów czy kontuzji. Gdy termin wyjazdu zbliża się już nieuchronnie często albo zapominamy o ubezpieczeniu się, albo brakuje nam pieniędzy lub sądzimy, że przecież nic się nam nie przydarzy. Nic bardziej mylnego!

Czytaj dalej Wyjeżdżasz? Ubezpiecz się!

Ubezpieczenie na ferie zimowe

Nowy Rok to też nowe postanowienia, ale nie możemy zapominać o naszym bezpieczeństwie. Przed nami ferie zimowe, które w niektórych województwach rozpoczynają się już 16 stycznia. Na narty chętniej wyjeżdżają więc i dzieci, i ich rodzice. Czy warto ubezpieczyć się na czas zimowych szaleństw? O tym dla TVS mówił Mateusz Zapart.